Miyomlar Hamileliğe Engel mi?
13 Nisan 2015
Miyom Çeşitleri Nelerdir?
13 Nisan 2015

Miyom Çıkarma Ameliyatı

Miyom Çıkarma Ameliyatı

Miyom çıkarma ameliyatlarında esas olan miyomun nereye yerleştiğidir. Bunun dışında hastanın çocuk isteyip istemediği gibi faktörler de önemlidir. Yerleşim yerlerine göre ameliyat yöntemleri de değişebilmektedir.

Rahim boşluğu içine yerleşen miyomların ameliyatı( submüköz):

Miyomların rahim içine yerleşmesi durumunda en etkin tedavi yöntemi histereskopik myomektomi olmaktadır.

Avantajları nelerdir?

 • Ameliyat süresi oldukça kısa olmaktadır.
 • Kişinin hastanede yatış süresi azalmaktadır.
 • Histereskopide karından kesi yapılmaz. Bu sebeple enfeksiyon riski oldukça azdır.
 • Başarı oranları oldukça fazladır.
 • Rahmin alınma riski de oldukça azdır.

Riskleri Nelerdir?

 • Rahmin delinme riski vardır.
 • Ameliyatın uzun sürmesi durumunda, kullanılan suyun bir bölümü kadının kan damarlarına girebilir ve beyin ödemi riski meydana gelebilir.

2- Rahim dışına yerleşen miyomlar (subseröz):

Eskiden bu yerleşim yeri için açık ameliyat tercih edilmekteydi. Ancak günümüzde açık ameliyat yöntemi tercih edilememektedir. Laparoskopi adı verilen kapalı ameliyat, bu yerleşim yerine sahip miyomlar için oldukça etkindir. Fakat miyomun boyutları bu ameliyata karar vermek için oldukça önemlidir.

Miyom çıkarma ameliyatı

Miyom çıkarma operasyonu laparaskopik miyomektomi ve laparatomi yöntemleri ile uygulanabilir.
Miyom çıkarma operasyonlarında uygulanan yöntemler kişinin hastanede ne kadar kalacağını ve normal hayatına ne zaman döneceğini etkiler. Örnek olarak miyom çıkarma operasyonunda uygulanan laparaskopik cerrahi yönteminde hastanede kalış süresi ve kişinin günlük hayatına geri dönüş zamanını daha da kısaltmaktadır. Ancak laparaskopik cerrahinin en büyük dezavantajı cerrahın tecrübesi ve yeteneği ile başarı oranlarının oldukça doğru orantılı olmasıdır.

Bunun dışında akıldan çıkartılmaması gereken laparaskopik uygulama ile işleme başlanır ancak istenmeyen bir durum gerçekleştiğinde açık ameliyata geçme riski vardır.

Miyomektomi operasyonun riskleri nelerdir?

 • Aşırı kan kaybı
 • Yara dokusu
 • Yeni miyomların gelişimi
 • Doğum komplikasyonları

Miyomektomi ameliyatının risklerinin azaltılması için alınabilecek tedbirler nelerdir?

 • Demir takviyesi ve multivitamin
 • Kadınlarda şiddetli adet kanaması dolayısıyla demir eksikliği olabilir. Bu sebeple ameliyattan önce doktorunun demir takviyesi önerebilmektedir.

Hormon tedavisi

Kadınlarda meydana gelen aneminin tamiri adına, operasyondan önce hormon tedavisine başlanabilir. Adet kanamanın durdurulması ya da hafifletilmesi adına, GnRH agonist, hormon tedavisi veya doğum kontrol hapı tedavisine başlanabilir. GnRH agonistleri vücutta östrojen ve progesteron üretimini istenilen düzeye getirir. Bu sayede de adet kanaması durur. Demir de vücutta bu şekilde depo edilir.

Miyomların küçültülmesi adına tedavi

Kadına yapılacak çeşitli hormon tedavileri rahmin ve miyomların küçülmesine yardım eder. Bu etki doktorun miyom çıkarma operasyonunda daha küçük yatay bir kesi uygulanmasına ve açık ameliyat riskinin azalması sağlar. Bu sayede kapalı ameliyat şansı artar. Bunun sağlanması için de ameliyattan önce kişinin kullanacağı ilaçlarla yapılır.

Miyom çıkarma ameliyatına hazırlık nasıl olmalıdır?

 • Kişiler ameliyattan önce 8 saat süreyle yemek yememelidir. Ameliyat aç karnına yapılmalıdır.
 • Düzenli olarak ilaç kullanan kişiler yemek konusunda doktorunun önerilerine uymalıdır.
 • Kişinin operasyon öncesi damarlarda pıhtılaşmayı engelleyecek özel bir çorap giymesi önerilebilir.
 • Ameliyat öncesi kişinin karın bölgesinin hijyeni sağlanır, karın bölgesi tıraş edilir.

Miyom çıkarma operasyonu için cerrahi yöntemler

Uzman, miyomun boyutlarına ve nereye yerleştiğine bağlı olarak cerrahi yönteme karar verecektir.

Abdominal miyomektomi
Bu cerrahi yaklaşımda açık abdominal kesi açılır ve rahme ulaşılır. Bu sayede miyomlar çıkartılır.

Laparoskopik miyomektomi
Kişide birkaç tane küçük kesi açılır. Bundan sonra da özel araçlarla miyomlar çıkartılır.

Histeroskopik miyomektomi
Bu cerrahi yaklaşımda özel araçlarla vajinal olarak rahim ağzına ve rahme erişilir. Bu sayede miyomlar alınır.

Abdominal miyomektomi (Laparatomi) nasıl uygulanır?

Bu cerrahi yöntemde genel anestezi kullanılır. Kişiye uygulanan 1-2 dikey ya da yatay kesi sayesinde rahim boşluğuna erişilir. Uygulanan dikey kesi, karnın ortasından itibaren göbeğin altında kasık kemiğine doğru yapılır. Bu rahme erişmek adına oldukça ciddi bir kolaylık sağlar. Bunun yanında kanama oranları da azalır. Rahmin 16 haftalık gebelik gibi büyümüş olması durumunda uygulanabilen bir girişimdir. Bunun dışında miyomun rahim ve pelvik duvar arasındaki bağ dokusunda olması halinde dikey kesi uygulanabilir. Yatay kesi uygulandığında bu kasık kemiği üstünde gerçekleşir. Bu kesi doğal cilt çizgileri gibidir. Bu sebeple de yara izi oldukça hafif olur. Ancak bu kesi ile pelvise ulaşmak oldukça zordur.

Ameliyat esnasında uzman, rahmi görsel olarak görüntüleyebilir. Miyomları eli ile incelemesi mümkündür. Rahimde mevcut olan miyoma uygun olacak bir kesi uygular. Miyomu çeşitli araçlarla rahim dokusundan alır. Son aşama olarak da rahmin onarılmasını sağlar.

Kişi anestezi etkilerinden kurtuluncaya dek gözlem altında tutulur.

Ardından da hasta hemen yürütülmeye çalışılır. Bu sayede post operatif komplikasyon riskleri azalmaktadır.
Hastaların ameliyat sonrası 6 hafta boyunca ağır egzersizler, cinsel ilişki, ağır işler ve tampon kullanımı yasaklanır. Abdominal miyomektomi operasyonu ardından, hastanın 2-3 gün hastanede kalmasına ihtiyaç duyulur. İyileşme süresi ise, 4-6 haftada tamamlanır.

Laparoskopik miyomektomi nasıl uygulanır?

 • Bu yöntemde kesi, kişinin göbek deliğinden uygulanır.
 • Bu alandan abdomen karbondioksit gazı aracılığı ile karnın şişmesi sağlanır.
 • Laparoskop pelvik boşluğa koyulur. Bu sayede, yumurtalık, rahim ve diğer pelvik organların görüntüsü alınır.
 • Ardından ise abdominal duvara küçük kesiler uygulanır ve işlem gerçekleştirilir.
 • Rahim duvarındaki küçük kesiden ya da vajinadaki küçük kesiden miyomlar alınır.

 

Histeroskopik miyomektomi nasıl uygulanır?

 • Çoğunlukla submukozal miyomların yani rahim boşluğunda bulunan miyomları tedavi etmek adına bu yönteme başvurulur.
 • Hastaya genel ya da spinal anestezi uygulanır.
 • Ardından vajinal yoldan rezektoskop adı verilen alet sokulur. Alette yer alan tüp, çevreye bir sıvı dolmasını sağlar. Bu sayede rahim boşluğu genişlemiş olur. Bu sayede rahim duvarları incelemek mümkün olur.
 • Araç yardımı ile miyomlar parçalanır ve çıkarılır.
 • Rahim bir sıvıyla yıkanır. Böylece hijyeni sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.