Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Dondurma

Tüp Bebek Sonrası Gebelik
25 Mayıs 2015
Mini Tüp Bebek Tedavisi
26 Mayıs 2015

Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Dondurma

1 ) Embriyo dondurma işlemi nedir?

Dondurulmuş embriyolarda bulunan hamilelik ve sağlıklı bebek sahibi olma şansı, taze embriyo transferi ile birebir aynıdır.

Bu yöntemin en önemli avantajı ise, tedavi sürecinin çok daha kolay olması ile beraber maliyetinin de az olmasıdır.

2 ) Embriyolar nasıl dondurulur?

Embriyolar, bütün oluşum aşamalarında rahatlık ile dondurulabilmektedir. Embriyolar koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak, plastik tüp veya cam ampullerin içerisine koyularak, sıvı nitrojen içerisinde -196 derecede dondurularak saklanır.

Dondurulmuş embriyoların çözülmesinin gerektiği zamanlarda ise, sıvı nitrojenden çıkarılarak, oda sıcaklığında çözülmesi sağlanır. Koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınıp, inkübatöre olarak ifade edilen embriyoların bekletildiği cihazların içerisine konulur. Aynı gün içerisinde, iyi görünen embriyoların transfer işlemi gerçekleştirilir.

3 ) Kimlere uygulanır?

Tüp bebek uygulaması esnasında, iyi kalitede fazla miktarda embriyo sağlandığı zaman, transfer edilmeyen embriyolar dondurularak, uygun koşullar içerisinde saklanması sağlanır. Bu embriyolar, ihtiyaç duyulması halinde daha sonraki gerçekleştirilecek olan denemelerde çözülerek tekrar kullanılabilir. Bu sayede, bir deneme için en az 2 tane dondurulmuş embriyonun bulunması gerekmektedir. Eşlerden izin belgesi alınarak, dondurulması sağlanan embriyolar, Türkiye’deki yönetmelik kurallarına göre 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde uygun koşullarda bozulmadan saklanabilmektedir. Boşanma veya eşlerden birisinin vefat etmesi halinde, embriyo dondurma belgesi kendiliğinden iptal edilerek, saklanan embriyolar atılır.

embriyo dondurma2

4 ) Başarı oranı nedir?

Günümüz teknolojisi (vitrifikasyon) ile dondurulması sağlanan embriyoların yaklaşık %95 i, sağlıklı bir şekilde çözülebilmektedir. Bu embriyolar ile elde edilecek hamilelik oranı ise, %30 ile %40 arasındadır.

5 ) Dondurulmuş embriyolar ne kadar saklanabilir?

Her ülkenin kendisini ilgilendiren çeşitli yasal düzenlemeleri vardır. Türkiye’de dondurulmuş olan embriyolar, en fazla 5 yıl saklanabilmektedir. 5 yılın sonunda çiftlerin yeniden izni alınarak saklanmaya devam ediliyor veya imha ediliyor. Ülkenin yönetmeliklerine göre 5 yıl bekletilen bu embriyoların genetik olarak saklanma süreleri, 5 yıldan çok daha fazladır.

6 ) Dondurulmuş embriyolar çözüldüğü zaman canlılık oranı nedir?

Bütün dondurulan embriyolar, çözüldüğü zaman illa aynı canlılıkta kalacaklar diye bir kaide yoktur. Ancak iyi bir dondurma çözdürme programına sahip olunan kliniklerde bu oran, %75 ile %80’dir. Kısacası, dondurulan her 10 embriyonun 7 ile 8’i çözüldüğü zaman direkt olarak transfer edilebilir durumda bulunmaktadır. Bunun nedeni, dondurma ve çözme işlemleri esnasında embriyoların hasar görme olasılığının bulunmasıdır.

Bu hasar, teknolojik bakımdan gayet iyi donanımlı bir tüp bebek laboratuvarında ve deneyimli embriyologların denetimde en az seviyede olmaktadır.

7 ) Dondurulmuş embriyodan doğan bebeklerde bir sağlık probleminin olma ihtimali nedir?

Bugüne dek olan bilgiler dahilinde, dondurulmuş ve çözülmüş embriyoların transferinden doğan bebeklerde doğuştan meydana gelen anomali oranı diğerleri ile mukayese edildiği zaman, daha yüksek değildir. Netice itibari ile dondurulmuş embriyo uygulamaları, güvenli ve hasta için ekonomik olan uygulamalardır.

embriyo dondurma1

8 ) Embriyo dondurmak, tüp bebek tedavisinde ne zaman başvurulması gereken bir yöntemdir?

Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma işleminin isteğe kalmış bir yöntem olmadığı ifade edilmektedir. Uzmanların, ihtiyaç duyması halinde bu işlem uygulanır. embriyo dondurma işlemi, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bu yöntem, yumurtaların korunmasını olanak sağlamak ve başarılı ve kaliteli hamilelik oranına sahip olmak için yapılmaktadır. Yine aynı şekilde embriyo gelişimi yavaş olan anne adaylarında, dondurma işlemi yöntemi ile embriyonun gelişme günü yakalanabilmektedir. Kullanılan ilaçlar sayesinde yumurtalıkların uyarılması sırasında, OHSS (aşırı uyarılma sendromu) riski bulunan anne adaylarında da embriyolar, anne adayını tehlike içerisine atmamak amacı ile daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilmektedir.

9 ) Hangi durumlarda embriyo dondurma işlemi yapılır?

  • Gerçekleştirilen transfer işleminin ardından, geriye kalan kaliteli embriyolar atılmaktan ziyade, dondurularak yeniden transfer edilmek için saklanabilmektedir.
  • İlaçlar ile yumurtalıkların uyarılması sırasında OHSS (aşırı uyarılma sendromu) riski olan kadınlarda tüm embriyolar daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilir.
  • Rahim içini çevreleyen endometrium dokusunun, yeteri oranda gelişemediği durumlarda embriyo dondurma işlemi yapılabilmektedir.
  • Rahim içerisinde cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulan durumlarda da uygulanabilmektedir.
  • Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren kanser tedavilerinden önce, embriyolar dondurulabilir.

10 ) Vitrifikasyon yöntemi ile embriyo dondurma işlemi nedir?

Vitrifikasyon dondurma yöntemi, diğer dondurma yöntemi ile karşılaştırıldığı zaman, çok daha başarılı bir yöntem olduğunu ispatlanmıştır. Bu yöntem sayesinde dondurulan embriyolar çözüldüğü zaman, yaklaşık %90 ile %100 civarında canlı ve sağlıklı bir şekilde geri dönmektedir. Bu hususta asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise, dondurulan embriyoların kalitelerinin dondurulmaya el verişli olmasıdır. Vitrifikasyon yöntemi sayesinde, hemen hemen taze embriyo transferlerinde rastlanan %64 gibi yüksek hamilelik oranlarının sağlandığı da kaydedilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.