Tüp Bebek Tedavisinde Ne Kadar Ara Vermek Gerekir?

Adet Kanı Nasıl Oluşur, Nereden Gelir?
2 Mayıs 2016
Tüp Bebek Hangi Durumlarda Yapılır?
5 Mayıs 2016

Tüp Bebek Tedavisinde Ne Kadar Ara Vermek Gerekir?

 

Diğer bütün tedavilerde olduğu gibi uygulanan her tüp bebek tedavisinde de başarı elde etmek olanaksızdır. Tüp bebek tedavisinde başarılı netice sağlanması kadar başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavileri ile karşılaşmakta son derece doğaldır. Tüp bebek tedavisini etkileyen pek çok faktör söz konusudur. Bu etkenler nedeniyle tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanabilir ancak bu sorunlar giderildiği takdirde uygulanacak olan yeni tüp bebek tedavisinde başarı şansı arttırılabilir.

Tüp bebek tedavisinde başarısızlığının sebepleri:

 • Embriyonun bozulmuş genetik yapısı,
 • Yumurta gelişiminde kullanılan ilaç protokollerinin uygun olmaması,
 • Embriyonun geliştiği kültür ortamlarındaki yetersizlik,
 • Embriyo dış zarındaki kalınlaşma
 • Doğumsal rahim bozuklukları,
 • Polip, myom gibi oluşumlar,
 • Rahim yapışıklığı,
 • Pıhtılaşma işlevi bozuklukları,
 • Savunma mekanizmaları bozuklukları,
 • Çikolata kistleri,
 • Tüplerde tıkanıp şişme tüp bebek tedavisinin başarılı neticelenmeme sebeplerindendir.

Tüp bebek tedavisinde başarısız olunduğu takdirde öncelikle çiftlerde gebeliğin gerçekleşmesi konusunda engel teşkil eden genetik veya sistemik hastalıkların varlığı araştırılmalıdır. Bu bağlamda kromozom analizleri, genetik pıhtılaşma etkenleri ve immunolojik incelemelerin yapılması fayda sağlamaktadır. Şayet eşlerde kromozomal sorun gözlemlenirse tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyolara, transfer işlemi öncesinde, preimplantasyon genetik tarama testleri yapılmalı ve uygun bulunan embriyoların transferi gerçekleştirilmelidir. Rahim içi bozukluklar mevcut ise bunların histeroskopi veya laparoskopi gibi cerrahi işlemler ile giderilmesi yeni uygulanacak olan tüp bebek tedavisi öncesinde başarı oranını arttırmaktadır.

Başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir denemeye başlamak için “tüp bebek tedavisinde ne kadar ara vermek gerekir?”

Bir tüp bebek uygulamasının ardından başarılı bir netice alınamamış ise yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmadan önce ortalama olarak 2 ila 3 ay ara verilebilir. Yani kadının bir ya da iki defa adet görmesi yeterli olmaktadır. Tüp bebek tedavisinde hangi yöntem uygulanırsa uygulansın yani IVF veya mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde de verilen ara aynıdır.

Tüp bebek tedavisi esnasında yumurtalıklarda kist oluşmuş, OHSS gelişmesi yaşanmış veya başka bir sorun gerçekleşmişse söz konusu olan şikayet düzelene kadar yeni bir tüp bebek tedavisi uygulamamak gerekmektedir.

Tüp bebek tedavisinde ara vermek konusunda en önemli olan faktör kadında yaş ilerlemesidir. Tüp bebek tedavisinin uygulanacağı kadının yaşı şayet tedavide başarısız sonuç elde edilmiş ise önem teşkil etmektedir. Çünkü kadınlarda yaş ilerlemesine bağlı olarak uygulanan tüp bebek tedavilerinde başarı oranı düşmektedir. Ayrıca yaş ilerlemesine bağlı olarak kadınlar da menopoz riski de bulunmaktadır.

Kadının yaş etkeninin bu kadar ön planda olmasının nedeni yumurtalık kapasitesinden kaynaklıdır. Kadınlarda yaş ilerlemesine bağlı olarak yumurtalık rezervi olumsuz yönde etkilenebilir. Bu yüzden uygulanan tüp bebek tedavisinde başarı oranı düşer. Ancak bu yaşı ileri olan her kadında yaşanmaz. Bazı ileri yaş grubundaki kadınlarda yumurtalık rezervleri oldukça iyi durumdadır. Bu yüzden kadınlardaki yaş ilerlemesi tüp bebek tedavisinin önünde engel teşkil etmemektedir. Ancak yine de yumurtalık kapasitesinin yaş ilerlemesinden genel olarak etkilendiği konusu unutulmamalıdır.

Yumurtalık haznesindeki azalma genellikle 30 ila 35 yaşından sonra hızlanmaktadır. Bazı kadınlarda bu durum daha erken yaşlarda da gerçekleşebilir.  Bu yüzden doktora danışmakta fayda vardır.

Tüp bebekte başarı oranları değerlendirilirken göz önüne alınması gereken en önemli faktör kadının yaşıdır. 35 yaş üzerinde ve 40 yaş civarında uygulanan tüp bebek denemeleri arasındaki süre mümkün mertebe kısa tutulmalıdır çünkü bu kadınlarda geçen her süre oldukça önemlidir. Vakit kaybedilmemelidir. Çünkü yumurtalık haznesi yaş ilerledikçe azalır. Bu yüzden ileri yaş grubundaki kadınlarda tüp bebek tedavisinde 1 aylık ara vermek yeterlidir.

Tüp bebek tedavisine verilen aranın ardından başlanmadan önce bu verilen arada çiftlerin bir önce uygulanan tüp bebek tedavisinden başarısız netice elde edildiği için üzüntü ve stres yaşamaması gerekmektedir. Bu nedenle çiftlerin birbirine ve çevrenin de çifte karşı pozitif destek vermesi gerekmektedir. Tüp bebek tedavisindeki neticenin başarısız olma durumu son derece doğaldır. Bu durumun diğer tedavileri etkilememesi adına yeni bir tüp bebek denemesine başlanmadan önce çiftler psikolojik olarak hazırlanırken yanı sıra tedavinin önünde engel oluşturan sorunlarında tespit edilip giderilmesi yarar sağlayacaktır. Genç yaşta bir çiftin genel olarak 2 ila 3 tüp bebek denemesi içinde hamile kalması gerekir.

Başarısız ilk tüp bebek uygulamasının ardından, yeni denemelerde çiftler bebek sahibi olabilir. Tedavinin kaç kez uygulanabileceği konusunda belirlenen bir sayı bulunmamaktadır. Çiftlerin isteği doğrultusunda ve hekimin uygun gördüğü kadar çiftlerin sağlık durumu da izin verdiği sürece yeni denemeler uygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.