Doğum Kontrol Hapının Yan Etkileri Nelerdir?
8 Aralık 2017
Hamilelik Kaç Günde Belli Olur?
11 Aralık 2017

Smear Testi Sonucu

Tıbbi ifade ile “Papanicolau Smear”, Türkçe ifadesi ile pap simir testi, son dönemlerde kadınların sıkça karşılaştıkları rahim ağzı kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi için çok büyük önem taşır. Tüm dünyada kadınların çok rahat bir şekilde ulaşabilecekleri, çok yaygın ve düşük maliyeti bir test olan smear testi, ilk defa 1943 yılında uygulanmaya başlanmıştır.  Smear testi ile serviks, yani rahim ağzında bulunan hücrelerin, anormal bir şekilde gelişip gelişmediğini tespit etmek ve bu bölgede herhangi bir enfeksiyon oluşup oluşmadığını tespit edebilmek amacı ile tüm sağlık kurumlarında, özel ve devlet hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde kullanılmaktadır. Smear testinin temel amacı, rahim ağız kanseri araştırması, varsa erken dönemde teşhis edilmesidir. Rahim ağzı kanseri vakası yoksa smear testi normal gelecek ve kadın rahat bir nefes alacaktır.

Ancak çeşitli durumlarda smear testinin sonuçları anormal çıkabilir. Bu anormal sonuçlar ise test sonucunda;  ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC gibi ifadelerle anlatılır.

Normal smear testi sonucu

Normal smear testi sonucu hastaya herhangi müdahaleyi gerektirmez. Smear testi normal olan hastaların test sonucunda:
• İntraepitelyal lezyon ya da malignite bakımından negatif,
• İntraepitelyal lezyon ya da malignite yönünden negatif, inflamasyonda sekonder reaktif hücresel değişiklikler,
• Malignite veya intraepitelyal lezyon yönünden negatif, serviko – vajinal smear inflamasyon bulguları,
• Birtakım infeksiyon veya inflamasyon bulguları izlenmiştir, tedavi sonrası tekrar smear alınması önerilir.
Kullanılan bu terimlerden; malignite, kanser anlamına gelir ve negatif olması da kadının rahim kanseri taşımadığına işaret eder.

ASC-US nedir?

Rahim ağzını kaplayan epitel hücrelerde kliniksel önemi belirlenememiş değişimler tespit edilmiştir. Yapılan smear testi sonucunda ASC – US tespit edilmesi halinde HPV DNA testi de yapılması gerekir. HPV DNA testinin sonucunda HPV’nin pozitif çıkması durumunda ise kolposkopi yapılmalıdır. Fakat HPV mevcut değilse, kolposkopiye gerek yoktur. ASC-US kanser anlamına gelmezken, sonucun bu şekilde çıkması, kanser öncesi lezyonların olabileceğinin işaretini verir. Bu sebeple de ASC-US durumunda hastanın yakından takip edilmesi gerekir.

smear-testi

ASC-H ne anlama gelir?

Smear testi sonucu ASC- H çıktığında, kanser öncesi lezyonlara benzeyen yapıların var olduğu yorumu yapılabilir. Ancak ASC- H direkt olarak kanser öncesi lezyonlar var olduğu anlamına gelmez. Sonucun ASC- H çıktığı vakalarda yine kolposkopi yapılması önerilir. Smear testi sonucunda ASC-H tespit edilen kişinin kolposkopi ve biyopsi ile ileri düzey araştırılması ile CIN2, CIN3 ya da daha ileri dereceli bir lezyon çıkma riski, ASC-US sonucuna göre daha fazla orandadır. Sonuç böyle çıktığında da hastanın kesin kanser olduğu yorumu yapılamaz. Ancak risk altında olabilir, hastanın takibi yapılmalıdır.

LSIL (LGSIL) ne anlama gelir?

LSIL sonucu çıkması, kadının rahim ağzında değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bu sonuç durumunda kolposkopi yapılır ve ardından da biyopsi alınabilir.  Yapılan smear testi sonucunun LSIL olması sonrasında uygulanan kolposkopi ve biyopsi sonucunun CIN2, CIN3 gelme riski ASC-H’ye göre çok daha fazladır.

smear-testi-1

HSIL (HGSIL) ne ifade eder?

Smear testi sonucunda HSIL çıkması durumunda hasta, vakit kaybetmeden kolposkopi ve konizasyon, LEEP gibi yöntemlere alınmalıdır. Bu aşamada kadının rahim ağzından doku örneği alınır. Alınan örnek patoloji birimine gönderilir ve kanser riski açısından değerlendirilir. HSIL durumunda ne yazık ki, kanser vakası olma oranı daha yüksektir.

AGC ne anlama gelir?

Smear sonuçlarında en ender görülen sonuç AGC’dir. Bu sonucun ardından da yine kolposkopi ve biyopsi uygulanmaktadır.  Eğer kadın, 35 yaş üzerinde ise ve çikolata kisti varsa endometrial biyopsi de yapılması gerekir.

Smear testi sonucu kaç gün sonra alınır?

smear

Tıpkı diğer rutin testlerde olduğu gibi smear sonuçlarının verilme süresi de hastaneden hastaneye değişebilir. Ancak genel olarak değerlendirmek gerekirse 2 gün, 1 hafta gibi bir süre içinde sonuçlar çıkar.

Smear testi sonucunda ne nedir?

Malignite açısından negatif: Kanser olmadığı anlamında kullanılır.
Yetersiz materyal: Tekrar örnek alınması önerilir ve alınan örnekte yeterli hücre olmadığı anlamına gelir. Hücrelerde kan ya da mukus varsa araştırma yeterli yapılamaz, ve bu durumda yeniden smear alınması gerekir.
Endoservikal transformasyon zonu komponenti görülmedi  veya transformasyona ait hücreler izlenmedi: Alınan örnekte yeterli hücre olmadığı anlamına gelir ve testin olumlu ya da olumsuz olduğu gibi bir sonuç çıkarılamaz.
Yeterli endoservikal transformasyon komponenti bulunmaktadır veya izlenmiştir: Hastadan alınan sürüntü örneğinin test için yeterli olduğunu belirtir.
Kronik servisit: Kadında kronik enfeksiyon varlığı anlamına gelir, kanser anlatan bir ifade değildir.
Anormal PAP smear testi sonucu olması durumunu değerlendirebilmek için öncelikle, smear testinin bir tanı yöntemi değil, tarama testi olduğunu bilmek gerekiyor. Smear testi, sevikse ait lezyonların, sorunların taranması için uygulanan bir tekniktir.

Kolposkopi nedir?

Smear testi sonucunda anormal veriler elde edildiğinde genellikle bir sonraki adım genelde kolposkopidir. Kolposkopi; rahim ağzının direkt olarak ya da bazı kimyasal maddeler ile yıkanmasının ardından bir büyüteç ile gözlemlenmesidir. Kolposkopi işleminde şüpheli olarak görülen bölgeden biopsi alınır ve patolojiye gönderilir.
ASCUS (Atypical Squamous cells of undetermined significance) nedir?
Bu vakalarda seviksi kaplayan yassı epitelyum hücrelerde birtakım değişiklikler olur. Fakat bu değişimlerin kansere yol açması çok da mümkün değildir.

Smear-testi

ASCUS varlığında neler yapılır?

• Her ASCUS vakasında ille de kolposkopi şart değildir.
• ASCUS vakasında smear testi 3 kez arka arkaya negatif oluncaya kadar 2 yıl boyunca 4-6 ay aralıklarla tekrarlanır.
• Yukarıda bahsedilen 2 yıllık süre içinde yine ASCUS saptanırsa kolposkopi gerekli olur.
• Kadında hem şiddetli iltihap hem de ASCUS varsa smear 2-3 ay sonra tekrarlanmalı, bu aşamada saptanmış herhangi bir enfeksiyon varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir.  Patolojik ajan saptanamayan olgularda ise nonspesifik tedavi gerekmez.
• Kadın; hormon replasman tedavisi almıyor ve postmenopozal dönemde ise, bir de ASCUS saptanmışsa kadına lokal östrojen tedavisi uygulanması önerilir. Bu tedavi sonrası ASCUS durumu devam ediyorsa kolposkopi uygulanması gerekir.
• Eğer ASCUS’a sebep olan etken olarak tümöral bir olayı düşünülüyorsa ileri düzeyde bir inceleme gerekir.
• Hasta yüksek risk grubu içindeyse ASCUS varlığı durumunda kolposkopi endikasyonu uygundur.

Düşük seviyeli (LSIL) durumunda;

• Serviksi kaplayan hücre tabakasında hafif derecede değişiklikler vardır.
• Bu olguların yaklaşık % 60’ı kendiliğinden geriler ve sonradan yok olur.
• Her LSIL vakasında kolposkopi gerekli olmamakla beraber, hiç beklemeden kolposkopi ve biyopsi uygulanması gereken hasta grupları da vardır.  LSIL vakalarında hastanın durumuna göre her iki yaklaşım da tercih edilebilir. Eğer ileri bir inceleme yapmadan beklemek tercih edilecek olursa 2 yıl boyunca 4-6 ay aralıklarla smear testleri tekrarlanması gerekir. Bu süre zarfında kadında ikinci kez LSIL saptanması durumunda kolposkopi eşliğinde biyopsi de kaçınılmaz hale gelir.
• LSIL saptanması durumunda ileri tetkik olarak kısaca “rahim ağzının tıraşlanması” şeklinde ifade edilen “LEEP işlemi” önerilmez, uygulanmaz.
• Hastaya histolojik tanı yani biopsi uygulanmaksızın rahim ağzı yakma ya da dondurma yapılması uygun bulunmaz.

1 Comment

  1. lalekrsvrn dedi ki:

    çok açıklayıcı olmuş gayet güzel anlatılmış hersey emeğinize sağlık çok teskkür ederim.. 👏👏

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.